Politica Gift Card și Voucher Cadou

Organizator

 • Societatea Magna Design  S.R.L. cu sediul social în Bucureşti, Pictor Constantin D. Stahi Nr.1, Parter,, sector 1, având cod unic de înregistrare RO 39185265, număr de ordine în Registrul Comerţului J40/5139/2018 (denumită în continuare „Organizatorul”).

Durata şi locul de desfăşurare a Campaniei

 • Gift Cardurile , ,,Steiff’’ se vor putea achiziționa pe perioadă nedeterminată, pe tot parcursul anului, începând cu data inscriptionata pe card și până la momentul revocării Campaniei de către Organizator.
  Valabilitatea Gift Cardului ,,Steiff’’ este de 12 (doisprezece) luni de la data achiziției.
 • Campania este organizată în magazinele Organizatorului din România, incluzand magazinul online al Organizatorului, www.steiff.ro

Participanţi şi condiţii de participare

 • Poate participa la prezenta Campanie orice persoană fizică şi/sau persoană juridică, având domiciliul, respectiv sediul social în Romania.
 • Campania se va desfăşura în conformitate cu prezentul Regulament, care are caracter obligatoriu pentru toţi participanţii. Orice persoană care participă la această Campanie este de acord cu termenii şi condiţiile desfăşurării acesteia, orice nerespectare având ca efect lipsirea de beneficiile Campaniei.

Modul de desfăşurare a Campaniei

 • Gift Cardul ,,Steiff’’ este nenominal, transmisibil și se poate achiziționa din magazinele Organizatorului, fără a se percepe taxe sau comisioane de emitere.
 • Valoarea Gift Cardului ,,Steiff’’ este fixa conform valorii alese de Cumparator, evidentiata pe Gift Card.
 • Fiecare Gift Card ,Steiff’’ va putea fi utilizat o singură dată, integral, pentru o singură achiziție in magazinele Organizatorului sau  pe perioada de valabilitate de 12 (doisprezece) luni.
 • Gift Cardul ,Steiff’’ are un cod de bare/cod de identificare unic care va permite scanarea acestuia și înregistrarea în sistemul Organizatorului. În magazinele fizice se scanează codul de bare și se scade suma aferentă Gift Card-ului. In magazinul online se introduce  Codul Unic  de către Deținătorul final al Gift Card-ului în formularul de comandă, iar din comanda respectivă se va scădea suma aferentă acestuia. Este necesară păstrarea si prezentarea bonului fiscal sau a facturii de achizitie a Gift Cardului la solicitarea Organizatorului.
 • Nu se poate solicita și nu se va oferi contravaloarea Gift Cardului  în bani.
 • În cazul în care valoarea achiziției făcute din magazinele Organizatorului depășește valoarea Gift Cardului ,,Steiff’’, diferența de preț se va putea achita prin modalitățile de plată numerar sau card bancar.
 • Posesorii Gift Cardului ,,Steiff’’ pot obține informații despre valoarea cardului contactând consultanții Organizatorului la numerele de telefon disponibile pe site-ul www.steiff.ro și furnizând codul de bare/codul de identificare unic al cardului sau direct în magazinele Organizatorului.

Regulamentul Campaniei

 • Regulamentul Campaniei este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant pe site-ul www.steiff.ro sau în incinta magazinelor Organizatorului.
 • Organizatorul poate oricând revizui și/sau aduce modificări condițiilor prezentei Campanii, și de asemenea poate decide în orice moment  încetarea acestei Campanii. Anunțul privind revizuirea, modificarea sau încetarea Campaniei va fi afișat pe site-ul www.steiff.ro cu cel puțin 3 (trei) zile înainte și va intra în vigoare de la data afișării, urmând ca Gift Cardurile ,,Steiff’’ emise pe perioada Campaniei să poată fi utilizate până la terminarea perioadei de valabilitate de 12 (doisprezece) luni.

Legea aplicabilă. Litigii

 • Legea aplicabilă este legea română.
 • Eventualele dispute apărute între Organizator şi participanţii la Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţelejudecătoreşti române competente. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica datele Campaniei şi va face public acest lucru.

Încetarea Campaniei

 • Prezenta Campanie poate înceta înainte de termen în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţă majoră, inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a continua prezenta Campanie. Pentru scopul acestui Regulament, forţa majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat sau prevăzut de către Organizator, inclusiv imposibilitatea obiectivă a Organizatorului de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament.
 • Dacă o situaţie de forţă majoră împiedică sau întârzie executarea, parţială sau totală a Regulamentului şi continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspundere conform art.1351 şi urm. Cod civil. Organizatorul este obligat să comunice clienţilor participanţi la Campanie existenţa acesteia în termen de 5 zile lucrătoare de la apariţia cazului de forţă majoră. 

Utilizare Voucher Cadou sau Gift Card

Voucherele se primesc direct pe email, odată cu ofertele din newsletter și se pot folosi în orice comandă.
Gift Card-ul ,,Steiff’’ are inscripţionat un cod Codul Unic care se introduce de către Deținătorul final în formularul de comandă, iar din comanda respectivă se va scădea suma aferentă acestuia.

Gift- Cardurile se primesc curier și se pot folosi în orice comandă.
Reducerea acordată de voucher ,,Steiff’’ nu se cumulează cu alte promoții existente pe site.
Codul Unic se adaugă în coșul de cumpărături, în câmpul dedicat.

Magna Design  S.R.L.
Noiembrie 2018